Партнеры

Наши партнеры

Big Dutchman
Big Dutchman – vadošais cūku un putnu fermu iekārtu ražotājs Eiropā

MS Schipper
MS Shippers – fermu ikdienas darbā izmantojamo preču piegādātājs

Duraumat Agrotec
Duraumat – kūtsmēslu krātuvju aprīkojums

Hubert Haas
HAAS – aprīkojums cūku kautuvēm

Skiold
Skiold – barības sagatavošanas iekārtu piegādātājs

Technological Processes Automation
TPA – tehnoloģisko procesu automatizācija

VETRA Betonfertigteilwerke GmbH
VETRA - dzelzsbetona redeles