Broileru fermu aprīkojums

 • 1 bildebarības bunkur
 • barības padeves transportieri
 • barības izdales transportieri
 • barotavas
 • dzirdināšanas līnijas
 • gaisa pieplūdes lūkas
 • gaisa pieplūdes kamīni
 • gaisa nosūces ventilatori
 • apkures iekārtas
 • apgaismojuma iekārtas
 • klimata regulatori