Cūku fermu aprīkojums

 • 1 bilde cukasbarības bunkuri
 • barības padeves transportieri
 • barības izdales transportieri
 • barotavas
 • dzirdināšanas līnijas 
 • gaisa pieplūdes lūkas
 • gaisa pieplūdes kamīni
 • gaisa nosūces ventilatori
 • apkures iekārtas 
 • apgaismojuma iekārtas
 • atnešanās aizgaldi
 • sivēnmāšu sēklošanas aizgaldi
 • nobarojamo cūku aizgaldi
 • atšķirto sivēnu aizgaldi
 • dzelzsbetona redeļu grīdas
 • plastmasas redeļu grīdas
 • čuguna redeļu grīdas
 • mēslu izvākšanas iekārtas
 • klimata regulatori