Dējējvistu fermu aprīkojums

 • 1 bilde dejejvistasbarības bunkuri
 • barības padeves transportieri
 • barības izdales transportieri
 •  barotavas
 • dzirdināšanas līnijas 
 • gaisa pieplūdes lūkas
 • gaisa pieplūdes kamīni
 • gaisa nosūces ventilatori
 • apkures iekārtas 
 • apgaismojuma iekārtas
 • ligzdas
 • būri
 • olu transportieri
 • mēslu žāvēšanas aprīkojums
 • mēslu pārstrādes aprīkojums
 • klimata regulatori